RCB

Dotace

Služby naší společnosti RCB Consulting s.r.o., která se zabývá všemi aspekty problematiky revitalizací panelových domů a to společně s našimi dalšími experty již více jak 15 let. Díky tomu nabízíme reálné srovnání ekonomických výhod všech možných konfigurací revitalizace (Zateplit x nezateplit, s dotací x bez dotace atd) .
Byli jsme jedním z největších administrátorů Zelená úsporám, sloužíme jako poradenské středisko SFRB. Díky tomu máme nejčerstvější a nejobsáhlejší informace přímo z dílen jednotlivých institucí. Ročně administrujeme ne právě malý objem revitalizací.

Odborně a metodicky vedeme klienta po celou dobu plnění zakázky, poskytujeme potřebné poradenství či konzultace a informujeme o změnách v obecně závazných právních předpisech či metodikách, které souvisejí s realizací díla.

Předmětem poskytovaných činností je poradenská činnost související se zajištěním profinancování revitalizace domu a to formou:
Nízkoúročeného úvěru v rámci programu PANEL 2013+
Programu Nová zelená úsporám
Jiného vhodného a dotačního titulu


Pozn.: Každý dům před a po revitalizaci snímkujeme vlastní špičkovou termovizuální kamerou za účelem dosažení maximálních kvalit prováděných prací ze strany dodavatele a také pro rozkrytí skrytých vad při již dříve prováděných pracích.

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám v roce 2015 v kostce
V letošním roce bude rozděleno 1,1 mld. korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové domy v Praze.
Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20% (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
Pokračujeme v jednoduché administrativě programu - méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.
Rychlejší administrace - 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
Výše dotace u rodinných domů až 50%, u bytových domů až 20% z výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u RD a až milionové částky u BD, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u BD 10 mil. Kč.
Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).
Kompletní podmínky najdou žadatelé od 1. dubna 2015 na stránkách programu Nová zelená úsporám .

Žádosti budou moci žadatelé podávat elektronicky od 15. května do 31. října 2015 do 12h tamtéž.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.